Norway Explorer: Informasjonskiosker i Disneyworld

På oppdrag fra Norges Turistråd og Norges Eksportråd har vi nettopp ferdigstilt en løsning for å presentere Norge via touch-screen informasjonskiosker i den norske paviljongen av Epcotsenteret i Disneyworld, Florida.
Prosjektet har omfattet en rekke tekniske og designmessige utfordringer. Blant annet skal man kunne bestille brosjyrer om Norge ved å klikke inn navn og adresse rett på skjermen, uten bruk av tastatur!

Nedenfor ser du noen skjermbilder fra Norway Explorer-prosjektet, som totalt inneholder flere hundre informasjonssider oppdatert gjennom NetSpinner.

Startsiden

Presentasjonene vises på touch-screen, så det var viktig å utforme design og struktur i overenstem-
melse med dette.

Blant annet ligger naviga-
sjonsknappene til høyre (de fleste er høyrehendte), og knappene er ekstra store for å gjøre dem lette å klikke på.

Første nivå

Et klikk på en av hoved-
seksjonene på startsiden (ovenfor) bringer en over på en av kategoriene under denne seksjonen.

Andre nivå

En detaljside kommer opp når man velger et tema fra en kategoriliste.

Tredje nivå

De små bildene på detaljsiden (over) er "klikkbare", slik at man kan få opp bildet i stort format og med høy kvalitet.

Brosjyrer

En avansert javascript-modul er utviklet for å muliggjøre skjemautfylling ved å klikke direkte på skjermen, uten bruk av vanlig PC-tastatur!